công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
Selected language     Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

All bảng dữ liệu nhà phân phối nhà sản xuất


LM324-N Nhà phân phối

nhà phân phối tên linh kiện Datasheet Nhà sản xuất Giải thích chi tiết về linh kiện giá cả Qty.
BuyNow

Avnet Americas
LM324N

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube - Rail/Tube (Alt: LM324N)
RoHS : Compliant
310,000 : $0.10375
160,000 : $0.10624
31,000 : $0.11039
16,000 : $0.11454
6,100 : $0.11786
3,100 : $0.12367
3,025 : $0.12865
2,509
LM324NE4

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube - Rail/Tube (Alt: LM324NE4)
RoHS : Compliant
180,000 : $0.1668
90,000 : $0.16958
18,000 : $0.17236
9,000 : $0.17514
3,650 : $0.21478
1,850 : $0.35189
1,800 : $0.59694
1,300
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Rail - Rail/Tube (Alt: LM324N/NOPB)
RoHS : Compliant
75,000 : $0.4008
37,500 : $0.40748
7,500 : $0.4187
3,750 : $0.42901
1,550 : $0.45885
800 : $0.58648
750 : $0.58715
277
LM324N

STMicroelectronicsOP Amp Quad GP ±15V/30V 14-Pin PDIP Tube - Rail/Tube (Alt: LM324N)
RoHS : Compliant
0
LM324N

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube - Rail/Tube (Alt: LM324N)
RoHS : Compliant
500 : $0.10458
250 : $0.10707
100 : $0.11039
50 : $0.1162
30 : $0.12201
10 : $0.13363
1 : $0.14587
0
LM324NS

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin SOP Tube - Bulk (Alt: LM324NS)
RoHS : Not Compliant
200,000 : $0.1625
97,000 : $0.1664
20,000 : $0.1729
9,700 : $0.1794
3,900 : $0.1846
2,000 : $0.1937
1,924 : $0.2015
0
LM324NG

ON SemiconductorOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Rail - Bulk (Alt: LM324NG)
RoHS : Compliant
13,000 : $0.244
6,300 : $0.248
2,600 : $0.252
1,300 : $0.256
1,250 : $0.26144
0
LM324NSR

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin SOP T/R - Bulk (Alt: LM324NSR)
RoHS : Compliant
320,000 : $0.1
160,000 : $0.1024
32,000 : $0.1064
16,000 : $0.1104
6,300 : $0.1136
3,200 : $0.1192
3,125 : $0.124
0
LM324NSR

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin SOP T/R - Tape and Reel (Alt: LM324NSR)
RoHS : Compliant
400,000 : $0.096
200,000 : $0.0976
40,000 : $0.0992
20,000 : $0.1008
12,000 : $0.12404
8,000 : $0.21827
4,000 : $0.44037
0
LM324NE3

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube - Bulk (Alt: LM324NE3)
RoHS : Compliant
0
LM324NE3

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube - Rail/Tube (Alt: LM324NE3)
RoHS : Compliant
272,500 : $0.1104
136,250 : $0.11224
27,250 : $0.11408
13,625 : $0.11592
5,500 : $0.13668
2,775 : $0.23459
2,725 : $0.39144
0
LM324N/PB

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Rail - Bulk (Alt: LM324N/PB)
RoHS : Not Compliant
84,000 : $0.375
42,000 : $0.384
8,400 : $0.399
4,200 : $0.414
1,700 : $0.426
840 : $0.447
834 : $0.465
0
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Rail - Bulk (Alt: LM324N/NOPB)
RoHS : Compliant
74,000 : $0.425
37,000 : $0.4352
7,400 : $0.4522
3,700 : $0.4692
1,500 : $0.4828
740 : $0.5066
736 : $0.527
0
LM324NSRE4

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin SOP T/R - Tape and Reel (Alt: LM324NSRE4)
RoHS : Compliant
400,000 : $0.1
200,000 : $0.1024
40,000 : $0.1064
20,000 : $0.1104
12,000 : $0.1136
8,000 : $0.1192
4,000 : $0.124
0
LM324NSRG4

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin SOP T/R - Tape and Reel (Alt: LM324NSRG4)
RoHS : Compliant
400,000 : $0.1
200,000 : $0.1024
40,000 : $0.1064
20,000 : $0.1104
12,000 : $0.1136
8,000 : $0.1192
4,000 : $0.124
0

Newark element14
LM324NG

ON SemiconductorOP AMP, 1MHZ, 0.6V/uS, DIP-14; No. of Amplifiers:4 Amplifier; Bandwidth:1MHz; Slew Rate:0.6V/µs; Supply Voltage Range:3V to 32V; Amplifier Case Style:DIP; No. of Pins:14Pins; Operating Temperature Min:0°C; Product Range:-; MSL:- RoHS Compliant: Yes
RoHS : Compliant
0
LM324N

ON SemiconductorOP AMP, DIP-14; No. of Amplifiers:4 Amplifier; Bandwidth:-; Slew Rate:-; Supply Voltage Range:3V to 32V; Amplifier Case Style:DIP; No. of Pins:14Pins; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature Max:70°C; MSL:-; Gain:100dB RoHS Compliant: Yes
RoHS : Compliant
2,500 : $0.245
1,000 : $0.272
0
LM324N

ON SemiconductorIC, OP AMP, QUAD, DIP14, 324; No. of Amplifiers:4 Amplifier; Bandwidth:12kHz; Slew Rate:0.3V/µs; Supply Voltage Range:± 1.5V to ± 16V; Amplifier Case Style:DIP; No. of Pins:14Pins; Operating Temperature Min:0°C; Operating TemperatureRoHS Compliant: Yes
RoHS : Compliant
10,000 : $0.244
2,500 : $0.246
1,000 : $0.249
500 : $0.274
100 : $0.306
10 : $0.489
1 : $0.593
0
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324; No. of Amplifiers:4 Amplifier; Bandwidth:1MHz; Slew Rate:0.5V/µs; Supply Voltage Range:3V to 32V; Amplifier Case Style:DIP; No. of Pins:14Pins; Operating Temperature Min:0°C; Operating Temperature RoHS Compliant: Yes
RoHS : Compliant
10,000 : $0.436
2,500 : $0.444
1,000 : $0.471
500 : $0.601
100 : $0.718
10 : $0.985
1 : $1.1
270

Texas Instruments
LM324NSR

Texas Instruments4-Channel industry standard operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.08
250 : $0.12
100 : $0.16
1 : $0.23
8,763
LM324NE3

Texas Instruments4-Channel industry standard operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.09
250 : $0.14
100 : $0.18
1 : $0.26
7,044
LM324NE4

Texas Instruments4-Channel industry standard operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.14
250 : $0.21
100 : $0.27
1 : $0.4
440
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsLow power general-purpose quad operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.33
250 : $0.47
100 : $0.64
1 : $0.83
12,805
LM324N

Texas Instruments4-Channel industry standard operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.09
250 : $0.14
100 : $0.18
1 : $0.26
865,429

Rochester Electronics
LM324NG

ON SemiconductorOperational Amplifier, 4 Func, 7000uV Offset-Max, PDIP14
RoHS : Compliant
1,000 : $0.24
500 : $0.25
100 : $0.25
25 : $0.26
1 : $0.26
215,779
LM324N

ON SemiconductorLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.11
500 : $0.11
100 : $0.11
25 : $0.11
1 : $0.12
290
LM324NS

Texas InstrumentsOperational Amplifier, 4 Func, 9000uV Offset-Max, BIPolar, PDSO14
RoHS : Compliant
1,000 : $0.16
500 : $0.17
100 : $0.17
25 : $0.17
1 : $0.18
33,181
LM324NSR

Texas InstrumentsLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.1
500 : $0.1
100 : $0.1
25 : $0.1
1 : $0.1
2,595
LM324NS-MAKS

Texas InstrumentsOperational Amplifier, 4 Func, 9000uV Offset-Max, BIPolar, PDSO14
RoHS : Not Compliant
1,000 : $0.06
500 : $0.06
100 : $0.06
25 : $0.06
1 : $0.06
3,179
LM324NE3

Texas InstrumentsLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.12
500 : $0.12
100 : $0.12
25 : $0.12
1 : $0.13
4,350
LM324NE4

Texas InstrumentsLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.17
500 : $0.18
100 : $0.18
25 : $0.19
1 : $0.19
2,996
LM324N

Texas InstrumentsLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.11
500 : $0.11
100 : $0.11
25 : $0.11
1 : $0.12
159,497
LM324N

Fairchild Semiconductor CorporationLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.11
500 : $0.11
100 : $0.11
25 : $0.11
1 : $0.12
79,129
LM324N

Harris SemiconductorLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Not Compliant
1,000 : $0.11
500 : $0.11
100 : $0.11
25 : $0.11
1 : $0.12
24,060
LM324N

Intersil CorporationLM324 Quadruple operational amplifier
RoHS : Not Compliant
1,000 : $0.11
500 : $0.11
100 : $0.11
25 : $0.11
1 : $0.12
35,170
LM324N/NOPB

National Semiconductor CorporationLM324-N Low power general-purpose quad operational amplifier
RoHS : Compliant
1,000 : $0.42
500 : $0.42
100 : $0.43
25 : $0.44
1 : $0.45
8,015
LM324N/PB

National Semiconductor CorporationOperational Amplifier, 4 Func, 9000uV Offset-Max, BIPolar, PDIP14
RoHS : Not Compliant
1,000 : $0.38
500 : $0.38
100 : $0.39
25 : $0.4
1 : $0.41
315

Transfer Multisort Elektronik
LM324N

Texas InstrumentsOperational amplifier; 3÷32V; Channels:4; DIP14
RoHS : Compliant
500 : $0.158
100 : $0.175
25 : $0.214
3 : $0.265
4,202

ComS.I.T.
LM324N

Texas Instruments
RoHS : Compliant
198

Schukat electronic
LM324N

Texas Instruments4xOp-Amp 3-32V LP DIP14
RoHS : Compliant
100 : €0.1496
300 : €0.1246
500 : €0.1127
1,000 : €0.1092
29,900

Chip 1 Exchange
LM324NS

IN STOCK
999
LM324N

Texas InstrumentsINSTOCK
RoHS : Compliant
24,095
LM324N

Samsung SemiconductorINSTOCK
RoHS : Not Compliant
237
LM324N

INSTOCK
10,240
LM324N-HTC

TAEJIN Technology Co., Ltd.INSTOCK
1,180

Avnet Europe
LM324N

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Tube (Alt: LM324N)
RoHS : Compliant
2,500 : $0.11218
250 : $0.12087
200 : $0.13114
150 : $0.158
100 : $0.16432
50 : $0.17538
25 : $0.1975
20,308
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP ±16V/32V 14-Pin PDIP Rail (Alt: LM324N/NOPB)
RoHS : Compliant
2,500 : $0.4316
250 : $0.45609
200 : $0.46833
150 : $0.49282
100 : $0.50813
50 : $0.55404
25 : $0.6122
50

element14 Asia-Pacific
LM324NG

ON SemiconductorOP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
RoHS : Compliant
10 : $0.883
1 : $1.04
0
LM324NE3 .

Texas InstrumentsIC, OP AMP, GP, 1.2MHZ, QUAD, 14DIP
RoHS : Compliant
100 : $0.297
10 : $0.495
1 : $0.615
0
LM324N/HALF

Texas InstrumentsOP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
RoHS : Compliant
1 : $1.24
0
LM324N

ON SemiconductorIC, OP AMP, QUAD, DIP14, 324
RoHS : Compliant
10 : $0.883
1 : $1.04
1
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
RoHS : Compliant
10 : $1.48
1 : $1.74
583
LM324N

Texas InstrumentsIC, OP AMP, QUADRUPLE
RoHS : Compliant
100 : $0.287
10 : $0.563
1 : $0.759
21,722

Farnell element14
LM324NE3 .

Texas InstrumentsIC, OP AMP, GP, 1.2MHZ, QUAD, 14DIP
RoHS : Compliant
1 : £0.28
0
LM324N

ON SemiconductorIC, OP AMP, QUAD, DIP14, 324
RoHS : Compliant
5,000 : £0.142
2,500 : £0.154
1,000 : £0.165
500 : £0.181
250 : £0.197
100 : £0.213
50 : £0.349
1 : £0.4
0
LM324N/NOPB

Texas InstrumentsOP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
RoHS : Compliant
2,500 : £0.347
1,000 : £0.354
500 : £0.367
250 : £0.389
100 : £0.416
50 : £0.451
25 : £0.503
1 : £0.607
583
LM324N

Texas InstrumentsIC, OP AMP, QUADRUPLE
RoHS : Compliant
10,000 : £0.0905
5,000 : £0.0947
1,000 : £0.0988
500 : £0.116
250 : £0.133
100 : £0.15
50 : £0.295
5 : £0.334
21,722

Wuhan P&S
LM324N

STMicroelectronicsLow Power Quad Operational Amplifiers
RoHS : Compliant
1 : $0.18
100 : $0.16
500 : $0.14
1,000 : $0.14
2
LM324NG

ON SemiconductorSingle Supply Quad Operational Amplifiers
RoHS : Compliant
1 : $0.3
100 : $0.23
500 : $0.21
1,000 : $0.2
20


Link URLChính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? ?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo    |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật    |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn